page decoration
bekijk deze tekst in gebarentaalPrivacy

Je kunt de medewerkers van het Meldpunt alles vertellen. Ze vertellen niks door aan andere mensen. Dat mogen ze ook niet: ze hebben een geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat alles wat je aan hen vertelt, geheim blijft voor anderen. Dat geldt ook voor andere hulpverleners en doventolken.

Het Meldpunt neemt alleen contact op met hulpverleners als jij dat goed vindt.

bekijk deze tekst in gebarentaalHoe werkt het Meldpunt?

Medewerkers van het Meldpunt kunnen veel vragen zelf beantwoorden. Ook geven ze advies.

Als je wilt, kan het Meldpunt een afspraak voor je maken met hulpverleners die veel weten over seksueel misbruik. Veel hulpverleners kunnen ook gebaren.

Tijdens kantooruren kun je direct bij het Meldpunt terecht.

Als je een bericht achterlaat op het antwoordapparaat of een mail stuurt, krijg je zo snel mogelijk antwoord. Vergeet niet een telefoonnummer of emailadres te geven waar het Meldpunt je kan bereiken.

Alles wat je het Meldpunt vraagt of vertelt, blijft geheim voor andere mensen.

bekijk deze tekst in gebarentaalHulp

Het Meldpunt kan een afspraak voor je maken met een hulpverlener. Wie dat is, hangt af van waar jij behoefte aan hebt. Bijvoorbeeld een maatschappelijk werker.

Hulpverleners en maatschappelijk werkers weten veel over seks en seksueel misbruik. Veel hulpverleners gebruiken ook gebarentaal.
Als je liever met een gewone hulpverlener (niet speciaal voor doven) spreekt, kunnen we voor een doventolk zorgen.

Je kunt ook kiezen waar je het gesprek wilt. Bij jou thuis, bij een hulpverlener, of op een andere plaats. Hulpverleners en maatschappelijk werkers zijn er in heel Nederland.

Alle hulpverlening die je via het Meldpunt krijgt is gratis.