portret voorzitter
inleiding
inleiding

In 2005 is in Den Haag een nieuwe politieke partij opgericht: de Partij Frans Postma (pfp). De oprichters vinden het noodzakelijk druk uit te oefenen op het gemeentebestuur, zodat dit oog gaat krijgen voor de problemen van de stad en haar bewoners. Er heerst in de stad grote ontevredenheid over het woon– en leefklimaat. Dit uit zich de laatste jaren onder andere in het stemgedrag. Veel mensen die zich dat kunnen veroorloven ontvluchten bepaalde wijken en zelfs onze stad, omdat ze deze onveilig en onleefbaar vinden. Veel mensen die blijven voelen zich in hun buurt niet meer thuis.

Door het vertrek van mensen met werk en een opleiding, en de komst van mensen waarvoor dat niet geldt, komt Den Haag in een neerwaartse spiraal terecht. De grootstedelijke problemen verergeren. De werkloosheid en de arbeidsongeschiktheid nemen toe, evenals intolerantie, desinteresse, en het gebrek aan vertrouwen in de maatschappij. De inwoners van Den Haag ondervinden dit in hun directe woonomgeving. Diefstal, straatroof, intimidatie, drugsproblematiek, illegaliteit en huisjesmelkers vergallen de sfeer in veel wijken; ook in en rond het Centrum. Bepaalde bevolkingsgroepen keren zich af van de maatschappij. De PFP vindt dat hier wat aan moet gebeuren.

In Rotterdam, waar de situatie nog even erger is dan in onze stad, heeft zich bij de gemeenteraadverkiezing van 2002 een grote politieke omwenteling voorgedaan. De partij Leefbaar Rotterdam kreeg in één keer 17 zetels en werd daarmee de grootste partij. Leefbaar Rotterdam werd in het college opgenomen en heeft een grote invloed op het beleid. Diverse nieuwe spraakmakende oplossingen worden uitgeprobeerd. In Den Haag werd de naam 'Leefbaar' gekaapt door een aantal buitenstaanders, die in de raad niets klaar hebben gespeeld. Belangrijk is, dat in Den Haag bijna steeds sprake is van een breed samengesteld college, dat uit de drie grootste (landelijke) partijen bestaat. Hierdoor verdwijnen de politieke verschillen uit beeld en zijn nieuwe initiatieven nauwelijks mogelijk. Het doorbreken van deze ongewenste situatie ziet de PFP als een van haar belangrijkste taken. En wat betreft het beleid: problemen schreeuwen om erkenning en oplossingen, zonodig nieuwe.

De PFP is van mening, dat er in de stad Den Haag te weinig verandert, en bovendien te traag. De PFP wil dat de op 7 maart 2006 te kiezen gemeenteraad de problemen van de stad in deze snel veranderende samenleving serieus neemt, en daadkrachtig en snel aanpakt. Het gemeentebestuur moet meer luisteren naar de bewoners en hun organisaties, en daar vervolgens naar handelen. Taboes moeten worden doorbroken, grensverleggende oplossingen verdienen een kans. Politici die alleen maar naar argumenten zoeken, waarom werkende oplossingen niet kunnen worden uitgevoerd, moeten uit de gemeenteraad verdwijnen.

Het zoeken is naar bewoners en organisaties, die enthousiast en creatief invulling gaan geven aan waar de PFP voor staat. De PFP wil ervoor zorgen, dat de bewoners van Den Haag weer vertrouwen krijgen in het beleid voor hun stad en er met plezier (gaan) wonen en werken. Ze moeten weer het idee krijgen dat het gemeentebestuur er is voor de bevolking, en niet andersom.

info@partijfranspostma.nl
Valid XHTML 1.0 Strict