mute on-off-badge autoplay next on-off-badge English
Hey the
„Hey there, nite people…”

Casual Casper Beaumont. Flamboyant bohemièn, groot roker en drinker, en door­lopend bijna wegbezuinigd. Maar bovenal muziek­lief­hebber, –kenner en –verzamelaar.

Draait eens in de vier weken donderdagnacht tussen 0100 en 0300 uur in zijn programma Beaumont Time! op Tonka Radio een uitgekiende se­lec­tie uit zijn immer uitdijende verzame­ling populaire muziek.

Met zijn karakteristieke sonore stemgeluid trakteert hij de luis­teraar op soul, pop en easy listening — terwijl coryfeeën uit de country, blues en western swing ook niet worden geschuwd als het zo uitkomt. En als hij goede zin heeft gaat hij zelfs de toevallige hit uit de jaren 80, 90 of 2000 niet uit de weg.

Maar platgetreden paden worden vermeden. Dit zijn niet de hits van yesteryear maar juist de incourante b-kantjes, nog net niet vergeten one hit wonders, en andere obscurantia die anders tussen de kieren van de muziekgeschiedenis dreigen te vallen.

nerdy tech stuff

Casual Casper Beaumont. Flamboyant bohemian, voracious smoker and drinker, and under continuous threat of budget cuts. But, above all, music aficionado, connoisseur and collector.

Every 4 weeks on Thursday night between 0100 and 0300 hrs. in his Beaumont Time! programme on Tonka Radio, he plays a choice se­lection from his ever expanding collection of popular music.

In his characteristically sonorous voice, he feasts his listeners on soul, pop and easy listening — without eschewing celebs from the world of country, blues and western swing when the dice happen to roll that way. And when the mood strikes him he won't even shy away from the occasional 80s, 90s or 2000s hit.

But he manages to avoid paths welltrodden. These are not yester­year's tunes but rather flip sides heard much too infrequently, all but for­gotten one hit wonders and other obscurantiæ that would otherwise run the risk of falling between the cracks of musical history.

nerdy tech stuff
„Until next time; when I see you… on the radio.”